eng/ pl/

o mnie | publikacje

O MNIE


  • Jestem absolwentem Studium Języków Obcych w Warszawie oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Doskonaliłem swoje umiejętności na Uniwersytecie Aarhus w Danii, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz na Uniwersytecie Oxford w Anglii.
  • Pracuję zawodowo jako tłumacz od 1992 roku.
  • W 2007 roku uzyskałem uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.
  • Należę do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich; posiadam uprawnienia tłumacza Naczelnej Organizacji technicznej NOT oraz rekomendację Europejskiej Izby Arbitrażowej.
  • Odbyłem staże wyjazdowe w następujących instytucjach europejskich: w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, Europejskim Trybunale Obrachunkowym, Europejskim Trybunale Praw Człowieka, w Radzie Europy oraz Europejskiej Kwaterze Głównej NATO.
  • Jestem członkiem zwyczajnym kwalifikowanym Towarzystwa Tłumaczy TEPIS. Więcej na mój temat mogą Państwo znaleźć na portalu LinkedIn pod adresem: http://pl.linkedin.com/in/kadzielskimarek 
  • Mam znaczące doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami tłumaczeniowymi.

strona tytułowa | zakres usług | jak zlecić | referencje | o mnie